Cenik storitev

Tehnično oblikovanje in tehnični pregled

Tehnično oblikovanje naloge
do 49 strani dokumenta
28 €
Tehnično oblikovanje naloge
od 50 do 99 strani dokumenta
35 €
Tehnično oblikovanje naloge
od 100 do 149 strani dokumenta
50 €
Tehnično oblikovanje naloge
od 150 do 199 strani dokumenta
60 €
Tehnično oblikovanje naloge
od 200 strani naprej
Po dogovoru
Tehnični pregled nalogePo dogovoru

Pregled in ureditev literature, virov in citatov

Pregled literature, virov in citatov
do 19 strani dokumenta
10 €
Pregled literature, virov in citatov
od 20 do 39 strani dokumenta
18 €
Pregled literature, virov in citatov
od 40 do 59 strani dokumenta
25 €
Pregled literature, virov in citatov
od 60 do 79 strani dokumenta
32 €
Pregled literature, virov in citatov
od 80 do 99 strani dokumenta
38 €
Pregled literature, virov in citatov
od 100 strani naprej
Po dogovoru
Izdelava seznama literature1 € na izdelan zapis

Lektoriranje in prevajanje v slovenskem in angleškem jeziku

Lektoriranje v slovenskem jeziku
V kolikor je naloga izrazito jezikovno slaba, je možna višja cena na lektorsko stran.
od 1,6 € na lektorsko stran
Lektoriranje v angleškem jeziku
V kolikor je naloga izrazito jezikovno slaba, je možna višja cena na lektorsko stran.
od 3,8 € na lektorsko stran
Prevajanje iz slovenskega v angleški jezikod 18 € na lektorsko stran

Ostale storitve

Izris grafikona
enostaven grafikon
5 € na grafikon
Izris grafikona
zahteven grafikon
8 € na grafikon
Izdelava tabele
enostavna tabela
5 € na tabelo
Izdelava tabele
zahtevna tabela
8 € na tabelo
Izdelava PowerPoint prezentacijepo dogovoru
Transkripcija v slovenskem jezikupo dogovoru
Pretipkavanje besedila
v slovenskem jeziku
0,60 € na lektorsko stran
Pretipkavanje besedila
v angleškem jeziku
1,30 € na lektorsko stran

Pogoji poslovanja

 • 1. lekt. stran obsega 1.500 znakov brez presledkov
 • Dejanske cene se lahko razlikujejo od objavljenih cen, v kolikor je zahtevnost ali nujnost večja.
 • Cene so zgolj informativne – nezavezujoče narave.
 • Znesek za plačilo je potrebno poravnati do dogovorjenega roka! Za zamudo pri plačilu si pridržujemo pravico do zaračunavanja zakonitih zamudnih obresti.
 • Popravki veljajo 3 mesece od opravljene storitve.
 • Oddanega naročila, ki je že v delu, ni možno preklicati.
 • Posebne želje in zahteve je potrebno sporočiti ob naročilu, v nasprotnem primeru se upoštevajo samo navodila fakultete.
 • Če so navodila podana nejasno, nepopolno ali kljub opozorilom naročnik želi urejeno nalogo v neprimerno kratkem roku, ne jamčimo za kakovost storitve.
 • Vsaka stranka je dolžna priložiti aktualna navodila svoje fakultete, mi pa nismo dolžni preverjati ustreznost poslanih navodil. V kolikor priloži stara, pomanjkljiva ali napačna navodila, nismo dolžni še naloge popravljati na lastne stroške.
 • Popravki veljajo za prvoten obseg dokumenta. V kolikor stranka posega v lektorirano besedilo ali tehnično obliko, dodaja ali spreminja elemente naloge si pridržujemo pravico do dodatnega zaračunavanja.
 • V prvotni znesek niso vključeni naknadni pregledi popravkov, ki jih je stranka naredila.
 • Nismo odgovorni za vse morebitne posledice, ki bi nastale v primeru nepopolno izvedene storitve.
 • V kolikor ima stranka v dokumentu nepopolne zapise citatov, virov ali literature, nismo dolžni namesto nje iskati podatkov in pripravljati manjkajočih zapisov.
 • V kolikor je jezik v zaključni nalogi zelo slab, so pri lekturi možna odstopanja od cene.
 • Vračilo denarja ni možno, v primeru reklamacije se izvedejo popravki.
 • V kolikor je delo s stranko težko ali se obnaša neprimerno, ne dobimo potrebnih navodil ali ocenimo, da nečesa ne želimo izvesti, si pridržujemo pravico do tega, da kadar koli odpovemo ali zavrnemo izvedbo storitve, tudi če je stranka le-to že potrdila, ali je bila večina storitve že izvedena. V primeru neprimernega obnašanja lahko kadar koli zavrnemo komunikacijo s stranko.
 • Upoštevamo zgolj popravke, zahtevane s strani pristojnih za tehnični pregled na fakulteti in morebitne popravke, ki bi nastali zaradi malomarnosti med izvedbo storitev. Za popravke, ki so zahtevani izven zahtev fakultete ali mentorja, ne odgovarjamo. Stranka mora v primeru zahtevanih popravkov točno navesti seznam elementov, ki jih je potrebno popraviti.
 • V kolikor določenih popravkov ne moremo izvesti, podamo navodila v obliki komentarjev. Če ti komentarji niso bili upoštevani ali so bili izvedeni malomarno, nismo dolžni napak popravljati na lastne stroške. Stranka v tem primeru ni upravičena do popravkov, ki so sicer vključeni v znesek oblikovanja in ureditve.
 • Izvajalec vseh storitev, z izjemo lektoriranja in prevajanja, je Uroš Žižek.